Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17566
Title: Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji - recenzja
Authors: Watoła, Anna
Keywords: recenzja; pedagogika; edukacja; media
Issue Date: 2011
Citation: Chowanna, T. 1, (2011), s. 333-336
Abstract: Recenzja książki: Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji Red. M. Kisiel i T. Huk Katowice,Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 2009, ss. 342, ISBN 978‑83‑60743‑19‑5
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17566
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Watola_Rzeczywistosc_perswazyjnosc_recenzja.pdf359,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons