Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1762
Tytuł: Czy kodeksy etyczne mają sens?
Autor: Czakon, Tomasz
Słowa kluczowe: etyka; kodeksy etyczne
Data wydania: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Z. 112 (2017), s. 135-145
Abstrakt: The author’s main objective in writing the article was to consider the answer to the question what is the sense of ethical codes. To find the answer, author correlates dominant perceptions of ideal-type codes with their real and particular examples. In his research project, author concentrated on the most commonly encountered kinds of ethical codes: codes of ethics for companies and codes of ethics for town councilors. The response to the title query is rather pessimistic. The structure, contents and form of both considered types of ethical codes do not assure effective reaction against ethical deficits in mentioned fields.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1762
ISSN: 1641-3466
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_Czy_kodeksy_etyczne_maja_sens.pdf501,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons