Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17726
Title: Antropologia kulturowa - recenzja
Authors: Wilk, Teresa
Keywords: recenzja; Janusz Gajda; antropologia kulturowa
Issue Date: 2010
Citation: Chowanna, Nr 1, (2010), s. 187-195
Abstract: Recenzja: Janusz Gajda: Antropologia kulturowa Kultura obyczajowa początku XXI wieku Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008, ISBN 978‑83‑7308‑949‑5, ss. 201
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17726
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_Antropologia_kulturowa_recenzja.pdf341,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons