Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1775
Tytuł: Praktyki zawodowe studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego
Autor: Warząchowska, Bogumiła
Słowa kluczowe: praktyki studenckie; Biblioteka Teologiczna
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczyk (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 236-248). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The work discusses one of the forms of librarian didactics concerning professional practice of the students of the Institute of librarian studies and scientific information at the University of Silesia in Katowice in a theological library of the University of Silesia The theological library organizes summer professional practice and id‑semester practice for intramural students lasting continuously since 2002. The organization of practice is based on the ministry programme and adjusted to the school and training library needs. The very programme is the basis for the preparation of a detailed plan of classes divided into branches and the scope of workers’ duties. The aim of practice is to familiarize the library science students with the profession to be by means of acquainting them with the organizational structure of the library, work places and library‑bibliography‑informative duties. An important role is given to a direct contact with readers and information users which allows for examining readers’ interests and needs of different types of information.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1775
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Warzachowska_Praktyki_zawodowe_studentow.pdf443,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons