Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17783
Title: 20 lat studiów podyplomowych profilaktyka i resocjalizacja na Uniwersytecie Śląskim (1986-2006) - idee kształcenia Uniwersytetu w praktyce kształcenia pedagogów specjalnych
Authors: Raś, Danuta
Keywords: studia podyplomowe profilaktyka i resocjalizacja; studia podyplomowe; Uniwersytet Śląski
Issue Date: 2006
Citation: Chowanna, 2006, t. 2, s. 148-162
Abstract: W styczniu 1989 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skiero­wało pismo do Uniwersytetu Śląskiego w sprawie utworzenia na uczelni studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej (pismo nr DP. 1-4014-1/86). Propozycja obejmowała utworzenie trzysemestralnych zaocznych studiów kwalifikacyjnych na uniwersytetach oraz wyższych szkołach pedago­gicznych. Załącznik do wspomnianego pisma dotyczył propozycji utworze­nia studiów dwusemestralnych podnoszących umiejętności pedagogiczne oraz wzbogacających wiedzę, przeznaczonych dla absolwentów jednolitych magis­terskich studiów pedagogicznych o kierunku pedagogika specjalna[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17783
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ras_20_lat_studiow_podyplomowych_profilaktyka.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons