Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17785
Title: 20 lat studiów podyplomowych profilaktyka i resocjalizacja na Uniwersytecie Śląskim (1986-2006) - konferencje i badania
Authors: Kosek-Nita, Bogumiła
Keywords: konferencje; seminaria; zakłady poprawcze; resocjalizacja; przemoc
Issue Date: 2006
Citation: Chowanna, t. 2, s. 163-170
Abstract: Konferencje naukowe -organizowane są na zakończenie każ­dego cyklu kształcenia. Słuchacze prezentują własne prace badawcze oparte na o literaturze naukowej, badaniach w terenie i praktycznych doświadcze­niach. Dyskusja, wzajemna wymiana doświadczeń zarówno w dziedzinie naj­nowszych osiągnięć nauki, jak też w odniesieniu do realnej rzeczywistości społecznej stwarzają uczestnikom możliwość dokonywania zmian, zrozumienia trudnych zjawisk, zastosowania nowych lub sprawdzonych już metod pracy z młodzieżą[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17785
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosek_Nita_20_lat_studiow_podyplomowych.pdf391,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons