Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17838
Title: Mózg i płeć - recenzja
Authors: Ecler-Nocoń, Beata
Keywords: Mózg i płeć. O biologicznych różnicach między kobietami i mężczyznami; Deborah Blum; recenzja
Issue Date: 2006
Citation: Chowanna, 2006, t. 1, s. 198-200
Abstract: Książka Deborah Blum Mózg i płeć w Stanach Zjednoczonych ukazała się już w roku 1997. Nie znalazłam, niestety, infor­macji wydawniczej, kiedy została wydana w Polsce. Można się tylko domyślać, że w roku 2004. Jest to pozycja o charakterze popularnonaukowym. Przekładu dokonała Elżbieta Kołodziej-Józefowicz. Polską redakcją naukową zajęła się Anna Grabowska[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17838
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eder_Nocon_Mozg_i_plec_recenzja.pdf346,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons