Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17839
Title: Ewangelia według Tomasza
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: ewangelia; teologia
Issue Date: 1972
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Literackie" Z. 5 (1972), s. 19-42
Abstract: "Badania nad odkrytą w Nag-Hammadi Ewangelią Tomasza są przede wszystkim domeną biblistów i egzegetów NT.1 Liczba rozpraw i artykułów na jej temat rośnie" z dnia na dzień i trudno w tej chwili zestawić ich pełny wykaz,- a cóż dopiero przestudiować.2 W niniejszym wprowadzeniu zwrócimy więc uwagę na sprawy może marginalne, jeśli chodzi o zasadniczy ton rozpraw o Ewangelii Tomasza, a mianowicie — zagadnienia literackie, w tym sprawę autorstwa, oraz doktrynalne, związane z gnostycyzmem. Koronny problem tego pisma — jego stosunek do ewangelii kanonicznych, pozostawiamy zainteresowaniu biblistów." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17839
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Ewangelia_wedlug_Tomasza.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons