Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17847
Title: Mieczysław Olszewski, „Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000”. Studium teologicznopastoralne, Białystok 2005, ss. 439, ISBN 83-91931-93-5 [recenzja]
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Mieczysław Olszewski; Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000
Issue Date: 2007
Citation: "Studia Pastoralne" (2007), Nr 3, s. 343-348
Abstract: Recenzja książki Mieczysława Olszewskiego, "Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000". Studium teologicznopastoralne, Białystok 2005, ss. 439, ISBN 83-91931-93-5
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17847
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_mieczyslaw_olszewski_duszpasterstwo_parafialne.pdf376,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons