Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17849
Title: Polityczny, międzyreligijny, ekumeniczny i pokutny charakter pielgrzymki Pawła VI do Ziemi Świętej w Jordanii i Izraelu
Authors: Ignatowski, Grzegorz
Keywords: Paweł VI; pielgrzymka papieska; kontakty międzyreligijne; kontakty chrześcijańsko-żydowskie
Issue Date: 2007
Citation: "Studia Pastoralne" (2007), Nr 3, s. 301-310
Abstract: "Papież Paweł VI, głównie podczas pierwszych lat swojego pontyfikatu, odbył kilka znaczących pielgrzymek i wizyt zagranicznych do: Ziemi Świętej (4-6 stycznia 1964 roku), Indii, na 38. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Bombaju (2-5 grudnia 1964 roku), do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (4-5 października 1965 roku), Fatimy (13 maja 1967 roku), Turcji (25-26 lipca 1967 roku), Kolumbii, na 39. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Bogocie (22-25 sierpnia 1968 roku), do Pałacu Narodów i Światowej Rady Kościołów w Genewie (10 czerwca 1969 roku), Ugandy (31 lip - ca - 2 sierpnia 1969 roku) oraz Iranu, Filipin, Wysp Samoa, Australii, Indonezji i Hongkongu (26 listopada - 5 grudnia 1970 roku)." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17849
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatowski_polityczny_miedzyreligijny_ekumeniczny.pdf469,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons