Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17850
Title: "Relacje chrześcijańsko-żydowskie w Polsce" : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 10. rocznicy Dnia Judaizmu w Kościele rzymskokatolickim, Katowice 11 maja 2007
Authors: Ignatowski, Grzegorz
Keywords: Relacje chrześcijańsko-żydowskie w Polsce; konferencja naukowa
Issue Date: 2007
Citation: "Studia Pastoralne" (2007), Nr 3, s. 366-368
Abstract: Sprawozdanie z konferencji „Relacje chrześcijańsko-żydowskie w Polsce” Konferencja naukowa zorganizowana z okazji 10. rocznicy Dnia Judaizmu w Kościele rzymskokatolickim (Katowice 11 maja 2007)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17850
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatowski_relacje_chrzescijansko_zydowskie_w_polsce.pdf326,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons