Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17864
Title: Mieniący się obraz Śląska – recenzja
Other Titles: Glittering Image of Silesia – review
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: Aleksander Nawarecki; recenzja
Issue Date: 2012
Citation: "Postscriptum Polonistyczne", 2012, nr 1, s. 313-320
Abstract: Lajerman Aleksandra Nawareckiego jest książką intrygującą i niezwykłą. Zbiór esejów śląskiego literaturoznawcy ma już swoją „historię” (powstawał przez wiele lat, najstarszy szkic pochodzi z roku 1996, najnowszy z 2008), został zauważony (recenzje w prasie, w Internecie) i doceniony (między innymi otrzymał nagrodę czytelników Biblioteki Śląskiej – „Śląski Wawrzyn Literacki 2010”), a jednak pozostaje poczucie, że o tej książce powiedziano wciąż za mało, że można by jeszcze wiele dodać. Lajerman bowiem – jak sądzę – jest przede wszystkim zachętą do rozmowy o regionie, ale nie tylko… [...]. Recenzja: Lajerman / Aleksander Nawarecki. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2010. - 142, [2] s. : il. ; 23 cm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17864
ISSN: 1898-1593
2353-9844
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_Mieniacy_sie_obraz.pdf346,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons