Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17866
Title: Jaki obszar wspólnoty teoretycznej zbliża dziś językoznawców i badaczy literatury?
Other Titles: What Part of Theoretical Community Brings Closer Linguists and Literary Critics and Historians Today?
Authors: Witosz, Bożena
Keywords: filologia polska; Kongres Polonistów
Issue Date: 2012
Citation: "Postscriptum Polonistyczne", 2012, nr 1, s. 41-48
Abstract: Trudno nie odnieść wrażenia, że związki lingwistyki z literaturą i literaturoznawstwem w ostatnich latach znacznie się rozluźniły. Myślę, że ten generalizujący sąd odnieść można także do grona językoznawców stylistyków, tradycyjnie zainteresowanych badaniem języka artystycznego, a dziś intensywnie eksplorujących inne, pozaartystyczne dziedziny zachowań społecznych. Językoznawcy starszego pokolenia, nawet wtedy, gdy zajmowali się zagadnieniami systemu i konstruowali modele gramatyczne w języku sformalizowanym, „okraszali” swe wypowiedzi cytatami z poezji i powieści (choćby w postaci motta, przypisu, egzemplifikacji), odpowiednio te strategie funkcjonalizując (te literackie intertekstualia „zmiękczały” naukowy styl wypowiedzi i były często wykorzystywanym środkiem nadającym humanistyczny rys scjentystycznej osobowości uczonego lingwisty). Nie wynika stąd, oczywiście, że językoznawcy nagle przestali czytać literaturę piękną. Uprawniona jednak, jak sądzę, jest hipoteza, że po pierwsze, uwagę badawczą lingwistów, bez względu na ich orientację metodologiczną, przyciągają dziś teksty z innych obszarów kultury oraz że, po drugie, językoznawcy nadal czytają teksty artystyczne, ale czytają/analizują je inaczej [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17866
ISSN: 1898-1593
2353-9844
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witosz_Jaki_obszar.pdf367,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons