Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17871
Title: Śp. Prof. dr hab. Irena Bajerowa (13 marca 1921–2 lipca 2010)
Authors: Ostaszewska, Danuta
Keywords: Irena Bajerowa; wspomnienie
Issue Date: 2012
Citation: "Postscriptum Polonistyczne", 2012, nr 2, s. 275-280
Abstract: 8 lipca 2010 roku pożegnaliśmy na Cmentarzu Rakowickim Profesor Irenę Bajerową, wyśmienitą humanistkę i wybitną polską językoznawczynię. A przecież tak niedawno, zaledwie dwa lata temu, Uniwersytet Śląski gościł Panią Profesor z okazji nadania Jej tytułu doktora honoris causa, jako jednej z najwybitniejszych postaci tej uczelni. Przypominaliśmy wówczas koleje życia Pani Profesor, mówiliśmy o Jej zaangażowaniu w dzieło tworzenia katowickiej polonistyki, o tym, jaką rangę ośrodek ten zyskał dzięki Jej nazwisku. Akcentowaliśmy też to, co dla uczonego ma największe znaczenie – dokonania naukowe. Dzięki swoim dziełom wpisała się Profesor Bajerowa na trwałe w obszar polskiego językoznawstwa i pozostanie w pamięci pokoleń nie tylko uczonych, ale także studentów jako wielka osobowość i wielki naukowy autorytet [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17871
ISSN: 1898-1593
2353-9844
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostaszewska_Bajerowa.pdf406,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons