Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17875
Title: Autoidentyfikacja cieszyńskich Ślązaków we współczesnym dyskursie publicznym : echa pierwszej wojny światowej
Authors: Marcol, Katarzyna
Keywords: Cieszyn; Czeski Cieszyn; Śląsk Cieszyński; pogranicze; tożsamość; autoidentyfikacja; dyskurs publiczny; I wojna światowa
Issue Date: 2014
Citation: "Journal of Urban Ethnology" T. 12 (2014), s. 69-85
Abstract: Konsekwencją wybuchu I wojny światowej dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego było ukształtowanie państw narodowych i ustalenie polsko-czeskiej granicy na rzece Olzie. W efekcie tych działań do Czechosłowacji włączony został obszar zamieszkały przez autochtoniczną ludność polską, zwany Zaolziem. Współcześnie dochodzi tam do symbolicznej „wojny o autoidentyfikację” w ramach znaczeń przypisywanych przez poszczególne wspólnoty przestrzeniom, a za ich pośrednictwem historii, postaciom i artefaktom. Zobrazowaniu omawianych zjawisk społecznych służą przykłady dyskursu publicznego, na płaszczyźnie którego obserwujemy negocjowanie tożsamości w środowisku mniejszości polskiej (przygotowania do spisu powszechnego) i otwarte konflikty o symboliczną dominację (wznoszenie pomników, tworzenie map) pomiędzy czeską większością i autochtoniczną ludnością polską
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17875
ISSN: 1429-0618
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcol_Autoidentyfikacja_cieszynskich_Slazakow_we_wspolczesnym_dyskursie_publicznym.pdf1,52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons