Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17877
Title: Miasto w świątecznej szacie - kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia
Authors: Błahut, Grzegorz
Keywords: estetyka; przestrzeń miejska; święta Bożego Narodzenia; tożsamość
Issue Date: 2017
Citation: "Journal of Urban Ethnology" T. 15 (2017), s. 21-30
Abstract: Artykuł jest próbą określenia miejsca i roli estetyki w etnologii miasta oraz opisania estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia. Miasto jest traktowane tu jako przestrzeń przyjazna i bliska. Poprzez analogię miasta jako domu autor rozpatruje znaczenie i funkcje tej estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką odgrywa w niej światło oraz świąteczne dekoracje. Uwzględniając uwarunkowania kulturowe ocen estetycznych można stwierdzić, że jest to estetyka emocji. Przedstawione w artykule refleksje są wynikiem obserwacji i porównania głównie dwóch miast: Bielska-Białej w województwie śląskim oraz Wejherowa w województwie pomorskim. Porównanie to pozwala wykazać, że w estetyce przestrzeni tych miast obecne są również znaki i symbole kulturowej tożsamości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17877
ISSN: 1429-0618
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blahut_Miasto_w_swiatecznej_szacie_ksztaltowanie_estetyki_przestrzeni_miejskiej.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons