Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17878
Title: Rastislav Adamko, „Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim >>Řimsky misal<< z 1980 roku”, Levoea 2005, ss. 274, ISBN 80-89187-04-8 [recenzja]
Authors: Reginek, Antoni
Keywords: Rastislav Adamko; Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim >>Řimsky misal<< z 1980 roku
Issue Date: 2007
Citation: "Studia Pastoralne" (2007), Nr 3, s. 348-352
Abstract: Recenzja książki Rastislava Adamko „Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim >>Řimsky misal<< z 1980 roku”, Levoea 2005, ss. 274, ISBN 80-89187-04-8
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17878
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reginek_rastislav_adamko_kantylacje_liturgiczne.pdf347,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons