Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17915
Title: Pavol Winczer (1935-2014) – znakomity komparatysta i polonista
Authors: Krasuski, Krzysztof
Keywords: Pavol Winczer; wspomnienie
Issue Date: 2014
Citation: "Postscriptum Polonistyczne", 2014, nr 2, s. 429-433
Abstract: Dnia 28 sierpnia 2014 roku zmarł w Bratysławie w wieku 79 lat profesor Pavol Winczer, znany słowacki historyk literatury, komparatysta i tłumacz. Urodził się 2 kwietnia 1935 roku w Bratysławie. W latach 1952–1958 studiował filologię polską i rosyjską na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jego mistrzem był wybitny filolog i znawca polskiej kultury Karel Krejči, który swemu wybijającemu się studentowi zorganizował naukowy debiut: autorstwo zarysu literatury polskiej w Dejinach svetovej literatury, tomy 1–2 (Bratysława 1963). W latach 1961–1963 Pavol Winczer pracował jako redaktor w bratysławskim wydawnictwie literackim, w 1963 roku został zatrudniony w Słowackiej Akademii Nauk. Przygotował tam szereg publikacji o słowackiej, czeskiej, polskiej i rosyjskiej awangardzie literackiej. Od czasów naukowego stypendium w Warszawie w latach 60. datują się jego ożywione kontakty z polonistami i slawistami w Polsce. Wyraziły się one udziałem w licznych konferencjach i zbiorowych publikacjach. Łączył to z popularyzacją naszej literatury na Słowacji, a później w Austrii. Od grudnia 1992 roku do emerytury prof. P. Winczer był wykładowcą literatur słowiańskich na Uniwersytecie Wiedeńskim. Był też zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Z racji polonistycznych zatrudnień zmarłego historyka literatury w niniejszym tekście wyodrębniamy z jego dorobku przede wszystkim polonica, pozostawiając na boku filiacje stricte bohemistyczne, słowacystyczne, rusycystyczne i niemieckie [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17915
ISSN: 1898-1593
2353-9844
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasuski_ Pavol_Winczer.pdf314,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons