Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17927
Title: Rozważania na temat rozprawy Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim – recenzja
Authors: Ostaszewska, Danuta
Keywords: Marcin Maciołek; recenzja
Issue Date: 2014
Citation: "Postscriptum Polonistyczne", 2014, nr 2, s. 417-425
Abstract: Badania – prowadzone z udziałem kognitywnej metody odwołującej się do koncepcji JOS – zmierzające do eksplikacji obrazu świata zawartego w języku/tekście od dawna fascynują uczonych; pozwalają one bowiem odkryć różne obszary wiedzy o społeczeństwie i międzyludzkiej komunikacji. W ten obszar naukowych penetracji wpisuje się rozprawa zatytułowana "Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim". Procesy nominacyjne a językowy obraz świata. I – już wstępnie dodam – autor pracy, doktor Marcin Maciołek, wpisał się w tendencje badań doskonale [...]. Recenzja: Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim : procesy nominacyjne a językowy obraz świata / Marcin Maciołek. - Katowice : Uniwersytet Śląski : WW Oficyna Wydawnicza, 2013. - 304, [2] s. : il., err. ; 21 cm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17927
ISSN: 1898-1593
2353-9844
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostaszewska_Rozwazania_na_temat.pdf383,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons