Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1793
Tytuł: Filozofia, czyli służba Muzom : o potrzebie dialogu między filozofią a sztuką
Autor: Rymar, Dariusz
Słowa kluczowe: Plato’s dialectics; Plato’s views on art; beauty; ugliness
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Szuścik, E. Linkiewicz (red.), "Sztuka, edukacja, kultura : z teorii i praktyki edukacji artystycznej" (S. 30-46). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article attempts to challenge the validity of stereotypical evaluations of Plato’s reflection on art, which is often seen as a dogmatic attack on the artistic culture. The author argues, that one should treat art in dialectical rather than dogmatic model. He indicates the potential variety of interpretations of Plato’s Parmenides. A reference to dialectical method shows that Plato in his attitude to art has presented only one of two complementary dialectic poles: the founder of the Academy explicitly characterizes art negatively, but also calls for its defense. Author’s argumentation shows that the most important premises for reconstruction of Plato’s “theory of art” are included in the construction of the dialogues themselves, where aesthetic qualities are treated with comparable care as the logical structure of the line of argument. Author illustrates his reasoning with examples from Plato’s myth‑ crafting (Symposium, Phaedrus, Timaeus). The author discusses the meaning of the genealogical myth, included in the myth of the history of the universe, described by Plato’s Timaeus. In the conclusion, author contends that Plato’s dialectics may also assist our reflections on contemporary issues relating to both artistic culture and its theory.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1793
ISBN: 9788380122833
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rymar_Filozofia_czyli_sluzba_Muzom.pdf413,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons