Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1794
Tytuł: Standardy to nie wszystko
Autor: Botor, Ireneusz
Słowa kluczowe: The function of art; Cultural identity; Continuation of culture; Standards
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Szuścik, E. Linkiewicz (red.), "Sztuka, edukacja, kultura : z teorii i praktyki edukacji artystycznej" (S. 47-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text was written from the point of view of an active creator in a post‑ industrial area. The author claims that the care for the cultural identity should be the function of art in the context of the changing reality and globalization. The standards of conduct preferring the changeability and the technologies of recording becoming out‑ dated generate the dangers leading to the loss of the continuity of culture. The introduction of new standards in art should include relation (even negative) to the cultural heritage of a certain place. A model of new layers, not changes is preferred. A change is a threat to the continuity of culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1794
ISBN: 9788380122833
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Botor_Standardy_to_nie_wszystko.pdf321,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons