Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17954
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKisiel, Marian-
dc.date.accessioned2020-12-22T05:53:00Z-
dc.date.available2020-12-22T05:53:00Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citation"Postscriptum Polonistyczne", 2014, nr 1, s. 223-226pl_PL
dc.identifier.issn1898-1593-
dc.identifier.issn2353-9844-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/17954-
dc.description.abstractJuż pierwsze zdania monografii Joanny Adamowskiej dobitnie uwyraźniają problem badawczy. Mowa będzie zatem o Tadeuszu Różewiczu i Zbigniewie Herbercie jako „poetach o podobnej »wrażliwości aksjologicznej«, stawiających w centrum swoich zainteresowań problematykę wartości” (s. 10). Autorka ma głęboką świadomość odmienności obu twórców. Mówi o ich „sporze” i „dialogu”. W błyskotliwym résumé opinii krytycznych, a także w przywołaniu sądów poetów o sobie (s. 12–46), ten „w istocie nierozwiązywalny splot” (s. 10) Różewicza i Herberta został rzeczowo pokazany na dwóch planach – politycznym i estetycznym. Referując, badaczka nie opowiedziała się po żadnej ze stron [...]. Recenzja: Różewicz i Herbert : aksjologiczne aspekty twórczości / Joanna Adamowska. - Kraków : Universitas, cop. 2012. - 388 s. ; 24 cm.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectJoanna Adamowskapl_PL
dc.subjectrecenzjapl_PL
dc.titleDwie aksjologie? – recenzjapl_PL
dc.title.alternativeAxiological aspects of creativity – reviewpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Dwie_aksjologie.pdf355,58 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons