Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17959
Title: "Pastoral Counseling" jako ekumeniczna propozycja dla katolickich poradni życia rodzinnego
Authors: Krzysteczko, Henryk
Keywords: psychologia; teologia; poradnictwo duszpasterskie
Issue Date: 2001
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 34, nr 1 (2001), s. 283-291
Abstract: Wyrażenie „pastoral counseling" oznacza poradnictwo duszpasterskie i zdefiniować je można jako metodycznie prowadzoną rozmowę duszpasterską o charakterze terapeutycznym. Pastoral counseling jest również nazwą wywodzącego się z Ameryki ruchu duszpasterskiego o nastawieniu ekumenicznym. Ruch ten powstał poza Kościołem katolickim. Dopiero później przyłączyli się do niego psychologowie pastoraliści katoliccy. Wspomnimy tutaj pionierów i niektórych wybitnych przedstawicieli tego ruchu, którzy starają się wykorzystywać w swojej pracy osiągnięcia zarówno psychologii jak i teologii (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17959
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysteczko_Pastoral_Counseling.pdf454,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons