Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1796
Tytuł: Współczesne funkcje sztuki : sztuka pomiędzy twórcą a odbiorcą na przykładzie twórczości malarskiej artystów środowiska śląskiego
Autor: Zadora, Anna Maria
Słowa kluczowe: artists from the Silesian artistic community; idea of a work of art; protection of art; presentation of art; interviews with artists; contemporary art
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Szuścik, E. Linkiewicz (red.), "Sztuka, edukacja, kultura : z teorii i praktyki edukacji artystycznej" (S. 79-96). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In contemporary world art performs social functions. Both the protection of art and the practice of exhibiting art entail discerning and respecting the idea of a work of art. Interpretation of the idea of a work of art can be facilitated by basic aesthetic categories. Interviews with Silesian artists follow the current trend in documenting ideas for modern art. For the most part, work produced by Silesian artists is traditional in terms of matter and ideas, which is a result of the influence of graphic art. These artists also create their paintings using untypical materials and painting media, they annexe space, take advantage of the passing of time and ongoing matter degradation. Some artists hold the view that documenting activities, including giving interviews, is the only form of protection of painting.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1796
ISBN: 9788380122833
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zadora_Wspolczesne_funkcje_sztuki.pdf406,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons