Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1797
Tytuł: Ewolucja "coming outu" w kontekście związków języka i kultury
Autor: Kita, Małgorzata
Słowa kluczowe: coming out; gatunek mowy; ewolucja gatunku mowy; dyskurs LGBT; speech genres; speech genres evolution; LGBT discourse
Data wydania: 2014
Źródło: "Forum Lingwistyczne" Nr 1. (2014), s. 17-25
Abstrakt: The article traces the evolution of the term coming out: one of the constituent elements of the LGBT discourse. The evolution proceeds in the following phases described in the article: a communication event – a speech genre – an art (literature, film) genre, while maintaining the name coming out, also in the Polish language, yet with the parallel search for its Polish equivalents and synonyms.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1797
ISSN: 2449-9587
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kita_Ewolucja_coming_outu_w_kontekscie_zwiazkow_jezyka_i_kultury.pdf290,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons