Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17982
Title: "Cyberprzestrzeń" w polskim dyskursie parlamentarnym
Authors: Przyklenk, Joanna
Keywords: analiza dyskursu; dyskurs parlamentarny; konceptualizacja; dyskursywny obraz świata; cyberprzestrzeń
Issue Date: 2020
Citation: "Forum Lingwistyczne" Nr 7 (2020), s. 17-32
Abstract: Przedmiotem opracowania jest konceptualizacja cyberprzestrzeni w polskim dyskursie parlamentarnym. Za istotne uznano rozpoznanie, jak przedstawiciele władzy ustawodawczej w latach 2001–2018 postrzegali cyberprzestrzeń. Źródłem analiz był materiał wyekscerpowany z Korpusu Dyskursu Parlamentarnego. W badaniach wykorzystano podejście właściwe etnolingwistyczno-kognitywnemu profilowaniu pojęć (językowy i dyskursywny obraz świata) oraz historycznojęzykowe, by ustalić elementy stałe i zmienne w konceptualizowaniu cyberprzestrzeni. Za komponenty trwałe uznano: postrzeganie cyberprzestrzeni w kategoriach zagrożenia (konteksty prawne i militarne) oraz jej definicyjną ulotność. Z kolei główną zmianę można dostrzec w przejściu od przedstawiania badanego fenomenu jako nowości do jego upodmiotowienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17982
DOI: 10.31261/FL.2020.07.02
ISSN: 2449-9587
2450-2758
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przyklenk_Cyberprzestrzen_w_polskim_dyskursie_parlamentarnym.pdf341,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons