Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17989
Title: Dziecko w rodzinie i społeczeństwie : (Akademia Bydgoska, Pieczyska 24-26 VI 2002 r.)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: konferencja naukowa; dziecko; rodzina; Bydgoszcz
Issue Date: 2003
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 36, nr 1 (2003), s. 302
Abstract: W dniach 24–26 VI 2002 r. w Pieczyskach odbyła się konferencja naukowa Dziecko w rodzinie i społeczeństwie pod patronatem Katedry Historii Edukacji i Wychowania w Rodzinie Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wszystkich zgromadzonych badaczy przybyłych z wielu ośrodków naukowych w Polsce przywitali organizatorzy: prof. dr hab. Juliusz Jundziłł i prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17989
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Dziecko_w_rodzinie.pdf236,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons