Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18040
Title: La primera ley espanola de libertad religiosa - recenzja
Authors: Ryguła, Piotr
Keywords: María Blanco; recenzja; prawo o wolności religijnej; Hiszpania
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 1 (2004), s. 214-219
Abstract: Recenzja: María Blanco, La primera ley española de libertad religiosa. Génesis de la ley de 1967, Pamplona 1999, 358 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18040
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rygula_La_primera_ley_espanola.pdf246,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons