Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18048
Title: Wycieczki we współczesnej szkole - recenzja
Authors: Mazepa-Domagała, Beata
Keywords: Kazimierz Denek; Wycieczki wewspółczesnej szkole
Issue Date: 1997
Citation: Chowanna, 1997, t. 1, s. 74-77
Abstract: Recenzja książki Kazimierza Denka Wycieczki we współczesnej szkole.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18048
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazepa_Domagala_Wycieczki_we_wspolczesnej_szkole.pdf292,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons