Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1805
Tytuł: Sztuki plastyczne w procesie kształtowania osobowości i postawy otwartej na świat
Autor: Linkiewicz, Ewa
Słowa kluczowe: visual arts; the formation of personality; open mind; open attitude to the world
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Szuścik, E. Linkiewicz (red.), "Sztuka, edukacja, kultura : z teorii i praktyki edukacji artystycznej" (S. 280-292). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Article indicates the elements of the development of the human personality and what is the significance of the visual arts in shaping personality, as a tool and method of interaction in the development of an integrated personality and learning visual artistic culture. Visual arts are treated here as a basic form of expression and the expression of individual psychological development, and thus one of the ways of knowing mental development. The issues are complemented by an analysis of selected cases where activity was used as a result of surgery to change attitudes, verification of self‑esteem, improve social relationships and the development of the capacity of perceiving reality, concentration, development of visual memory, imagination and creative thinking.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1805
ISBN: 9788380122833
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linkiewicz_Sztuki_plastyczne_w_procesie_ksztaltowania_osobowosci.pdf371,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons