Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18071
Title: Zagrożenie czy odpowiedź na wyzwania współczesności : percepcja wzoru zachowań A jako modelu w procesie socjalizacji
Authors: Górnik-Durose, Małgorzata
Keywords: socjalizacja; wzór zachowania A
Issue Date: 1998
Citation: Chowanna, 1998, t. 1, s. 36-51
Abstract: Wzór zachowania A traktować można dosłownie jako pewien model behawioralny, abstrahując od aspektów treściowych. Wydaje się jednak, że chociaż formalne cechy zachowania, kwalifikujące je do typu A teoretycznie mogą zostać nasycone różnymi treściami i zaprzęgnięte w służbę różnym wartościom — niekoniecznie tym, jakie są dominujące w rozwiniętych społe­czeństwach kapitalistycznych, to jednak znajdują one wyjątkowo sprzyjającą pożywkę na gruncie indywidualizmu, konkurencji i efektywności, której wskaźnikami są władza i pozycja materialna[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18071
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornik_Durose_Zagrozenie_czy_odpowiedz_na_wyzwania.pdf927,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons