Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1808
Tytuł: O granicach werbalizacji, czyli "ile" i "co" można wyrazić w języku? Próba sformułowania problemu
Autor: Nowak, Tomasz
Słowa kluczowe: językoznawstwo; gnoseologia; werbalizacja; granica; linguistics; epistemology; verbalization; limit
Data wydania: 2014
Źródło: "Forum Lingwistyczne" Nr 1. (2014), s. 51-63
Abstrakt: The article is a type of reconnaissance. The author aims at providing a description of the limits of language, including the structure and meaning, focusing particularly on the issues relating to the limitations of speech. The author seeks the answer the following question: what and to what extent can be said? In close relationship with the analyzed problem author explicates selection features of the verbs of speaking. On this basis, the author creates a classification of sentences.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1808
ISSN: 2449-9587
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_O_granicach_werbalizacji_czyli_ile_i_co_mozna_wyrazic_w_jezyku_Proba_sformulowania_problemu.pdf337,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons