Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18093
Title: Mystagogic dimension of Christian formation in the family community
Authors: Buchta, Roman
Keywords: mistagogia; formacja chrześcijańska; rodzina; wspólnota; Kościół domowy
Issue Date: 2020
Citation: Roczniki Teologiczne, T. 67, z. 11 (2020), s. 45-64
Abstract: Przeżywana w 2020 roku ogólnoświatowa pandemia koronawirusa spowodowała wprowadzenie surowych ograniczeń regulujących wszystkie przestrzenie życia społecznego. Dotyczyły one także możliwości uczestnictwa wiernych w liturgii oraz w codziennym życiu wspólnoty Kościoła. Skutkiem tego, wielu wiernych przeżywało liturgiczne obchody Wielkiejnocy oraz kolejnych niedziel paschalnych we wspólnocie najbliższej rodziny. Zgodnie ze wskazaniami biskupów, także we wspólnocie rodzinnej miało miejsce bezpośrednie przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii św. Rodziny stanęły zatem wobec konieczności wypełnienia zadań właściwych dla katechumenatu. Wobec powyższego, można postawić pytanie, czy w taki właśnie sposób – jako wspólnotę „domowego Kościoła” – postrzegają siebie współczesne chrześcijańskie rodziny? Czy są świadome swojej misji i odpowiednio do jej podjęcia przegotowane? Celem artykułu jest wydobycie mistagogicznego wymiaru formacji chrześcijańskiej we wspólnocie rodzinnej. Autor podejmuje refleksję nad rodziną jako miejscem urzeczywistnia się misterium Kościoła. Omawia także cele i zadania katechumenatu rodzinnego, podejmowane z racji udziału rodziny w życiu i misji Kościoła.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18093
DOI: 10.18290/rt206711-3
ISSN: 2543-5973
2353-7272
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buchta_Mystagogic_dimension.pdf430,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons