Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18102
Title: Święty Ireneusz o autorytecie Kościoła Rzymskiego
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Ireneusza z Lyonu; SM3 Aaer&ses
Issue Date: 2004
Citation: Vox Patrum, 2004, t. 46/47, s. 87-93
Abstract: Wypowiedź Ireneusza z Lyonu o Kościele rzymskim znajduje się w Adversus haereses (III 1-3). Tekst ten zachował się w tłumaczeniu łacińskim i frag­mentach oryginalnych greckich przekazanych przez innych autorów. W związ­ku z nauką o Kościele pozostają także inne wypowiedzi Ireneusza, które trzeba uwzględnić1. Cały szereg komentarzy od wielu lat towarzyszy tej wypowiedzi Ireneusza na temat Kościoła w Rzymie[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18102
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Swiety_Ireneusz_o_autorytecie.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons