Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18110
Title: Zmiany strukturalno-organizacyjne w pionie akademickiej pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Wilk, Teresa
Keywords: Uniwersytet Śląski; Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 1997
Citation: Chowanna,1997, t. 1, s. 93-97
Abstract: Dokonujące się w ciągu ostatnich lat zmiany w naszym kraju nie ominęły także Uniwersytetu Śląskiego, w tym bliskiego nam Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Jako jednostka organizacyjna Wydział powołany został do życia od 1 września 1976 roku, spełniając tym samym oczekiwania pedagogów i psy­chologów. Do chwili obecnej jest jedną z największych jednostek organiza­cyjnych Uniwersytetu Śląskiego[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18110
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_Zmiany_strukturalno_organizacyjne_w_pionie_akademickiej_pedagogik.pdf346,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons