Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18139
Title: Pozycja św. Piotra w Pismach Afrahata i św. Efrema
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; św. Piotr; Efrem
Issue Date: 2004
Citation: Vox Patrum, 2004, t. 46/47, s. 145-154
Abstract: Ta krótka analiza problemu pozycji świętego Piotra pozwoliła uświadomić sobie ciągle realne niebezpieczeństwo poprawności apologetycznej w metodo­logii badaniach naukowych. W podsumowaniu można przyjąć, iż w pismach Afrahata i Efrema mówienie o prymacie św. Piotra polega na akcentowaniu wyjątkowości jego pozycji i ogranicza się tylko do jego osoby bez jakichkolwiek konsekwencji i aluzji do następców.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18139
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Pozycja_sw_Piotra.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons