Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1814
Tytuł: O niektórych źródłach ograniczonego uczestnictwa politycznego - kryzys czy metamorfoza demokracji
Autor: Pyka, Robert
Słowa kluczowe: uczestnictwo polityczne; demokracja
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wódz (red.), “O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki : próby refleksji" (S. 17-36). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Posługiwanie się proceduralnym ujęciem demokracji nie sprzyja refleksji nad faktycznym stanem i kondycją społeczeństwa demokratycznego. Podejście to zdaje się wzmacniać przekonanie społeczeństwa i decydentów, że w sytuacji, kiedy spełnione są pewne warunki formalno‑instytucjonalne (wolne wybory, wolności obywatelskie itd.), właściwe dla ustroju demokratycznego, demokracja pojawia się w sposób mechaniczny, jako ich automatyczne następstwo.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1814
ISBN: 9788322620106
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pyka_O_niektorych_zrodlach_ograniczonego.pdf667,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons