Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1814
Title: O niektórych źródłach ograniczonego uczestnictwa politycznego - kryzys czy metamorfoza demokracji
Authors: Pyka, Robert
Keywords: uczestnictwo polityczne; demokracja
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), “O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki : próby refleksji" (S. 17-36). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Posługiwanie się proceduralnym ujęciem demokracji nie sprzyja refleksji nad faktycznym stanem i kondycją społeczeństwa demokratycznego. Podejście to zdaje się wzmacniać przekonanie społeczeństwa i decydentów, że w sytuacji, kiedy spełnione są pewne warunki formalno‑instytucjonalne (wolne wybory, wolności obywatelskie itd.), właściwe dla ustroju demokratycznego, demokracja pojawia się w sposób mechaniczny, jako ich automatyczne następstwo.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1814
ISBN: 9788322620106
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyka_O_niektorych_zrodlach_ograniczonego.pdf667,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons