Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18156
Title: Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Cz. 1/2 - recenzja
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: recenzja; Jolanta Kurosz; teologia pastoralna; podręcznik akademicki
Issue Date: 2014
Citation: Studia Pastoralne, Nr 10 (2014), s. 561-562
Abstract: Recenzja: Jolanta Kurosz, Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część pierwsza. Teologia pastoralna fundamentalna, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny. „Biblioteka Pomocy Naukowych” 31, Poznań 2009, ss. 344, ISBN 978-8361884-41-5; Jolanta Kurosz, Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część druga. Teologia pastoralna szczegółowa – wybrane zagadnienia. Teologia laikatu i apostolstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny. „Biblioteka Pomocy Naukowych” 33, Poznań 2012, ss. 333, ISBN 978-8363266-48-6.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18156
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Teologia_pastoralna.pdf341,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons