Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1817
Tytuł: Edukacja - świadomościowe zmiany w okresie transformacji w województwie śląskim
Autor: Swadźba, Urszula
Słowa kluczowe: oferta edukacyjna; województwo śląskie; transformacja
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba (red.), "20 lat transformacji w aspekcie regionalnym : Śląskreflekscje socjologów" (S. 25-49). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the article is to show changes within an educational offer in the Silesian voivodship (previously Katowice) and educational aspirations of the population (students and parents). First, the basic notions used in the article and useful for further analysis , that is education as value and socio -cultural wealth were defined. An empirical part analysed an educational system in the period of a real socialism and its role in determining directions of education. Next, changes that took place in education in the period of system transformation, an emphasis being put on the tertiary education, were presented. The second part of the article analysed changes in educational aspirations that were observed in Silesia in the 1990s. The very aspirations in the period of a real socialism were not high, however, increased a lot in the period of a system transformation. In conclusion, the model of the stages of development in education in the Silesian voivodship was presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1817
ISBN: 9788322620229
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swadzba_Edukacja_swiadomosciowe_zmiany_w_okresie_transformacji.pdf403,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons