Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18176
Title: Didactic activities of Stefan Vrtel-Wierczyński at the University of Poznań during the Second Polish Republic
Other Titles: Działalność dydaktyczna Stefana Vrtela-Wierczyńskiego na Uniwersytecie Poznańskim w II Rzeczypospolitej
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: The Second Polish Republic; teaching; humanities; academic education; the University of Poznań; Stefan Vrtel-Wierczyński
Issue Date: 2020
Citation: "Biografistyka Pedagogiczna" (2020), T. 5, nr 2, s. 55-75
Abstract: Przedstawiono działalność dydaktyczną Stefana Vrtela-Wierczyńskiego – wykładowcy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1928–1937 dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej podjął dodatkowo zajęcia z zakresu dziejów literatury polskiej, bibliografii, bibliologii i bibliotekarstwa, wspomagając seminarium historii literatury polskiej Tadeusza Grabowskiego, Stanisława Dobrzyckiego i Romana Pollaka. Scharakteryzowano treści zajęć oraz wskazano najważniejsze elementy ich organizacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18176
DOI: 10.36578/bp.2020.05.13
ISSN: 2543-7399
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_didactic_activities_of_stefan.pdf476,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons