Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18191
Title: Duszpasterstwo rodzin w Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu w latach 1981-2010 - recenzja
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: recenzja; Ireneusz Celary; duszpasterstwo rodzin; Wiedeń
Issue Date: 2014
Citation: Studia Pastoralne, Nr 10 (2014), s. 565-568
Abstract: Recenzja: Ks. Ireneusz Celary, Duszpasterstwo rodzin w Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu w latach 1981–2010, Wydawnictwo Janineum, Wiedeń 2013, ss. 431, ISBN 9783901194221.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18191
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Duszpasterstwo_rodzin.pdf315,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons