Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18194
Title: Sprawozdanie z sympozjum "Etyka, pedagogika, medycyna"
Authors: Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna
Keywords: Etyka - pedagogika - medycyna; sympozjum
Issue Date: 2002
Citation: Chowanna, 2002, t. 1, s. 115-117
Abstract: Dnia 13 listopada 2001 roku w Auli im. prof. Szaflarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Ligocie odbyło się sympozjum pt. Etyka — pedagogika — medycyna zorganizowane wspólnie przez Zakład Filozofii i Etyki, Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej oraz Pracownię Pedagogiki Zdrowia (działającą w Katedrze Pedagogiki Społecznej) Wydziału Pedagogiki i Psycho­logii Uniwersytetu Śląskiego. Głównymi organizatorami tego interesującego przedsięwzięcia byli prof, dr hab. Ewa Syrek, dr Lesław Niebrój i dr Maria Kosińska. W ramach sympozjum wygłoszono interesujące referaty poświęcone problemom etyki, pedagogiki i medycyny[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18194
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalczewska_Grabowska_Sprawozdanie_z_sympozjum.pdf240,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons