Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1820
Tytuł: Obywatelskie transformacje na Górnym Śląsku
Autor: Zygmunt, Agata
Słowa kluczowe: Górny Śląsk; transformacje
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba (red.), "20 lat transformacji w aspekcie regionalnym : Śląskreflekscje socjologów" (S. 115-143). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Considerations constitute an attempt to use already -existing conceptions of a civil society in the analysis of society of Rybnik, one of Upper Silesia towns. The article characterizes a “Silesian citizenship” from the perspective of the realization of the postulates of a civil society by the inhabitants of Upper Silesia. The author tries to answer the question if there are any traditions which influence the specificity of civic attitudes in this area of Poland, and tries to show the factors shaping the condition of a civil community under discussion. Apart from theoretical references to conceptions of a civil society and social wealth, the results and discussions of empirical studies conducted over years in Upper Silesia illustrating the specificity of a civil society in this region were presented. General conclusions from the analyses were formulated in the form of a diagnosis of chances and threats for the existence of a civil society in this part of Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1820
ISBN: 9788322620229
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zygmunt_Obywatelskie_transformacje_na_Gornym_Slasku.pdf452,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons