Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18205
Title: "Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa" : Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów (Konstancin-Jeziorna 22-23 kwietnia 2013)
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: sympozjum pastoralistów; duszpasterstwo; kryzys wiary
Issue Date: 2014
Citation: Studia Pastoralne, Nr 10 (2014), s. 573-574
Abstract: W dniach od 22 do 23 kwietnia 2013 roku w Centrum Animacji Misyjnej Pallotynów w Konstancinie-Jeziornie odbyło się międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów oraz Specjalizację Teologii Pastoralnej KUL pt. „Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa” (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18205
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Wspolczesny_kryzys_wiary.pdf344,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons