Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18207
Title: "25 Jahre Pastorales Forum" Festsympozium : (Wiedeń 2-3 maja 2014)
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: stowarzyszenie Pastorale Forum; sympozjum; duszpasterstwo; Kościół
Issue Date: 2014
Citation: Studia Pastoralne, Nr 10 (2014), s. 575-576
Abstract: W 1989 roku pod honorowym patronatem abpa Wiednia kard. Franza Königa zainicjowało działalność stowarzyszenie Pastorale Forum. Zostało ono założone przez ks. prof. Paula M. Zulehnera, który został również jego przewodniczącym. Pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się z spotkań wśród studentów Instytutu Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wiedniu pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście panującego wówczas systemu komunistycznego (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18207
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_25_Jahre_Pastorales_Forum.pdf331,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons