Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1821
Tytuł: Krajobraz śląski : społeczne aspekty rewitalizacji miast poprzemysłowych
Autor: Tyrybon, Małgorzata
Ślęzak-Tazbir, Weronika
Słowa kluczowe: miasta poprzemysłowe; rewitalizacja
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba (red.), "20 lat transformacji w aspekcie regionalnym : Śląskreflekscje socjologów" (S. 145-181). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Since 1989, that is the beginning of the system transformation, a degredation of the entire urban sectors can be observed in the former Katowice, and present Silesia Voivodship. This concerns areas, where flats of closed down factories were located. The observed poverty pockets are identical with the sociological term of natural area, that is an area inhabited by the population of common professional tradition, interests, or other cultural features (mining districts can be a model example). Poverty pockets become a sort of ghettoes. They originated as the result of degradation of city quarters located just near big industrial plants. The most degraded areas are situated within the Dąbrowa Górnicza—Ruda Śląska belt, and embrace a number of districts, sometimes just streets. To -date, the following areas have been identified as poverty pockets, where concentration of all unfavourable factors exist; starting with the environmental and aesthetical degradation, followed by fatal dwelling infrastructure, not to mention the pathologies and social exclusion.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1821
ISBN: 9788322620229
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tyrybon_Krajobraz_slaski.pdf2,67 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons