Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18214
Title: "Preewangelizacja jako wyzwanie dla Kościoła" : Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów (Porszewice 5-6 maja 2014)
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: sympozjum pastoralistów; duszpasterstwo; Kościół
Issue Date: 2014
Citation: Studia Pastoralne, Nr 10 (2014), s. 577-578
Abstract: W dniach 5–6 maja 2014 roku w Porszewicach koło Łodzi odbyło się międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów oraz Specjalizację Teologii Pastoralnej KUL pt. „Preewangelizacja jako wyzwanie dla Kościoła” (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18214
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Preewangelizacja_jako_wyzwanie.pdf288,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons