Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18215
Title: "Etos pracy w perspektywie społeczno-pastoralnej" : konferencja naukowa (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 8 maja 2014)
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: konferencja naukowa; etos pracy; teologia pastoralna
Issue Date: 2014
Citation: Studia Pastoralne, Nr 10 (2014), s. 579-580
Abstract: 8 maja 2014 roku w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się międzyuczelniana konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Etos pracy w perspektywie społeczno-pastoralnej”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: metropolita katowicki abp dr Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz WTL, oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18215
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Etos_pracy_w_perspektywie.pdf339,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons