Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1823
Tytuł: La circoncision, le tatouage, les rituels du hammam dans la litterature marocaine d'expression francaise : Abdelkebir Khatibi et Tahar Ben Jelloun
Autor: Zdrada-Cok, Magdalena
Słowa kluczowe: Moroccan culture; rituals; tradition; transgression
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Romanica Silesiana, No. 9 (2014), s. 132-141
Abstrakt: This article compares the functions of rituals in the novels of Abdelkebir Khatibi and Tahar Ben Jelloun (La mémoire tatouée, Harrouda, L’Enfant de sable, La Nuit sacrée). The aim of the study is to show that Abdelkebir Khatibi and Tahar Ben Jelloun represent the traditional rituals of the body as elements of a hybrid language (corpslangue). This “language tattooed on the body” expresses the plurality of the North African culture and the contradictions of Moroccan society. It shows the Moroccan individual torn between the loyalty to tradition and the need for transgression.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1823
ISSN: 1898-2433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zdrada_Cok_La_circoncision_le_tatouage_les_rituels.pdf413,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons