Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1825
Tytuł: Rituals of hunger : Laurie Halse Anderson's "Wintergirls"
Autor: Szatanik, Zuzanna
Słowa kluczowe: anorexia nervosa; bulimia nervosa; the Beauty Myth; rituals of control and purification
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Romanica Silesiana, No. 9 (2014), s. 175-187
Abstrakt: The following article discusses rituals of control and purification characteristic of anorexia and bulimia nervosa, as shown in Laurie Halse Anderson’s novel Wintergirls. One of the main assumptions of the paper is that eating disorders should be analyzed in the context of contemporary Western culture and the conventional models of femininity. As the Beauty Myth becomes the modern religion, rituals of hunger are interpreted as a present‑day version of religious rites.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1825
ISSN: 1898-2433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szatanik_Rituals_of_Hunger_Laurie_Halse_Andersons_Wintergirls.pdf430,77 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons